Vodárne

Delené mechanické upchávky Chesterton sú cestou k zníženiu nákladov na čerpadlá,…

Široká škála tesniacich šnúr a prírubových tesnení umožňuje optimalizáciu skladových zásob na jednotlivých prevádzkach.

Chesterton NSF certifikované ARC® náterové systémy ponúkajú dlhodobú ochranu povrchov aj v prípade potravinárskych prevádzok a pitnej vody.

NSF certifikované mazadlá, čistiace prostriedky a produkty pre údržbu ponúkajú nezávadnosť pre prevádzky s pitnou vodou.

ČOV

Čističky odpadových vôd majú nadštandardné potreby pre spoľahlivosť a efektivitu. Dlhodobé riešenia Chesterton ponúkajú najvyššiu trvanlivosť a výkonnosť aplikácií v tomto priemysle.

Kompletná skupina ARC® náterov chráni betón aj kovy v najnáročnejších aplikáciách ako sú nádrže, areátory, pojazdy, potrubné rozvody, šneky….

Delené upchávky Chesterton v kombinácii s unikátnou technológiou SpiralTrac rádovo predlžuje spoľahlivosť čerpadiel, znižuje prevádzkové náklady a spotrebu vody.