Produkt - Live Loading pre ventily

Live Loading pre ventily

Technicky navrhnutý a vypočítaný tesniaci systém, ktorý zaručuje prevádzkyschopnosť a zvyšuje spoľahlivosť – od odstávky po odstávku – pri dodržiavaní ekologických predpisov.

  • Zvyšuje spoľahlivosť kriticky dôležitých ventilov.
  • Kompenzuje tlakové rázy, vibrácie a teplotné cykly systému.
  • Automatickým uťahovaním upchávok zabraňuje netesnostiam.
  • Predlžuje MTBR (priemerný čas medzi opravami).
  • Znižuje náklady na údržbu.
  • Znižuje trenie upchávky na vreteno a uľahčuje prevádzkovú manipuláciu s ventilom.