Produkt - Live Loading pre regulačné ventily

Live Loading pre regulačné ventily

KVSP™

Tesnenie z Kalrez®-u určené pre utesnenie vretien regulačných ventilov. Toto tesnenie dosahuje veľmi nízke trenie, nízky emisný limit a je vyrobené pre neznečisťovanie životného prostredia pri dosiahnutí bezproblémovej regulácie.

  • Vysoko presahuje emisné požiadavky EPA VOC,
  • je chemicky odolné HAP/Toxínom; všetkým chemikáliám na zozname ovzdušie znečisťujúcich látok,
  • vysoký potenciál úspor nákladov na pretesňovanie regulačných ventilov.

 

Na trhu sú tieto druhy typy:

  • KVSP500FS – Fire Safe – požiarno bezpečné aplikácie,
  • KVSP500 normálne aplikácie.