Produkt - Live Loading pre príruby a výmenníky tepla

Live Loading pre príruby a výmenníky tepla

esniaci systém Chesterton Live Loading

Tesniaci systém Chesterton Live Loading pre príruby zvyšuje spoľahlivosť prírub zvýšením elastickej energie zostavy príruby. Tým sa zaistí, že vopred vypočítaný uťahovací moment potrebný pre tesnosť sa neustále udržiava bez ohľadu na výkyvy tlaku, stlačenie tesnenia alebo teplotné cykly. Tanierové pružiny Chesterton sú špeciálne navrhnuté na utesnenie prírub a udržiavajú si svoju flexibilitu pri extrémnych mechanických a teplotných podmienkach. Špecifikácia materiálu závisí od typu aplikácie.

  • Spoľahlivosť od odstávky po odstávku.
  • Podstatné zníženie času odstávok  kriticky dôležitých zariadení.
  • Nižšie emisie a spĺňanie ekologických predpisov.
  • Znižovanie únikov a znižovanie straty tesneného produktu.
  • Znižovanie problémov s bezpečnosťou a upratovaním.
  • Zvyšovanie prevádzkovej výkonnosti a znižovanie celkových nákladov.