O nás

Sme vedúci medzinárodný výrobca priemyselných produktov. Náš zámer je poskytovať našim partnerom kompletný servis, spojený s našimi produktami a zameraný na znižovanie prevádzkových nákladov v priemysle

Vízia: Víziou spoločnosti Chesterton je dosiahnuť uznanie ako najlepší partner pri poskytovaní programov na mieru, proaktívneho zákazníckeho servisu a podpory a vysokovýkonných produktov, ktoré zákazníkom z odvetví spracovateľského priemyslu pomôžu zvyšovať podnikateľskú výkonnosť a konkurencieschopnosť, a tiež spoľahlivosť, efektívnosť a lepšie dodržiavanie predpisov a zákonov.

Poslanie: Poslaním spoločnosti Chesterton je slúžiť ako proaktívny, vysokokvalifikovaný partner, ktorý prispieva k zvyšovaniu spoľahlivosti a produktivity svojich zákazníkov, a pomáha im zlepšovať ich podnikateľskú výkonnosť a konkurenčnú výhodu. Zároveň im pomôžeme zlepšiť dodržiavanie predpisov a zákonov a efektívnejšie využívať energetické zdroje a suroviny, aby mohli znížiť svoj vplyv na životné prostredie. Pri napĺňaní poslania budeme zároveň našim akcionárom zabezpečovať uskutočnenie definovaných dlhodobých ziskov.

Naším prínosom budú špecializovaný zákaznícky servis a kvalifikovaná zákaznícka podpora zamerané na špecifické priemyselné odvetvia, kolektívne praktické skúsenosti a ponuka vysokovýkonných produktov, spojené s dosahovaním značných krátkodobých i dlhodobých merateľných úspor a zvýšenej ziskovosti.

Dosiahneme to nasadením našej celosvetovej organizácie odbytu a zákazníckeho servisu v cieľových priemyselných odvetviach, zdieľaním a uplatňovaním najlepších postupov a poskytovaním špecializovaného zákazníckeho servisu a podpory pre produkty.


Kontaktujte nás

Spolupráca s firmou Chesterton má praxou overené výsledky