Kontakt

  • Tel.: +421 2 43632151-2
  • Fax: +421 2 43632191

AD Wings, s.r.o.
IČO: 34119051
IČ DPH: SK2020364874
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka č.: 12465/B