• Čistotnosť a schopnosť vynachádzať nové, sú dôležitými požiadavkami v tomto priemysle.
  • Upchávky a tesniace šnúry firmy Chesterton pomáhjú vo farmaceutickom priemysle splniť prísne požiadavky na kvalitu.
  • Naše čističe a mazacie prostriedky pomáhajú pri riešeniach špecifických aj všeobecných aplikácií, pričom spĺňajú požiadavky NSF.
  • Vysoko účinné ARC ® nátery spoločnosti Chesterton chránia kovové a betónové povrchy. Zároveň umožňujú predĺžiť obdobie preventívnej údržby a zlepšenie výrobného prostredia.