Uholné elektrárne
 • Tesniaci program pre armatúry je štandardom v priemysle – s garanciou tesnosti.
 • Ochrana FGD proti korózii a erózii, mechanické upchávky pre miešadlá a čerpadlá FGD (odsírenie).
 • Delené upchávky ponúkajú nákladovo efektívne tesnenie veľkých čerpadiel a zariadení.
 • Spojky pre rotačné stroje – čerpadlá, ventilátory,…
 • Najnáročnejšie prírubové spoje, armatúry, chladiče a výmenníky ja možné utesniť systémom Chesterton Live Loading s garanciou tesnosti na 3 roky.
 • Veľké a nadrozmerné ložiská sú vhodné na utesnenie guferami z polymérov Chesterton a premazanie najkvalitnejšími mazacími tukmi.
 • Chesterton ARC® nátery chránia proti korózii, erózii a chemickému pôsobeniu pri rozvodoch vody, chladiacich vežiach, CHUV, preprave popola, sklzoch a pri čistení odpadových vôd,….
Jadrové elektrárne
 • Tesniaci program pre armatúry je štandardom v priemysle – s garanciou tesnosti.
 • Delené upchávky ponúkajú nákladovo efektívne tesnenie veľkých čerpadiel a zariadení.
 • Spojky pre rotačné stroje – čerpadlá, ventilátory,…
 • Mechanické upchávky všetkých typov, pre napájačky, obehové čerpadlá, cirkulačné čerpadlá,…
 • Najnáročnejšie prírubové spoje, armatúry, chladiče a výmenníky ja možné utesniť systémom Chesterton Live Loading s garanciou tesnosti na 3 roky.
 • Veľké a nadrozmerné ložiská sú vhodné na utesnenie guferami z polymérov Chesterton a premazanie najkvalitnejšími mazacími tukmi.
 • O-krúžky a tesnenia regulačných ventilov, hydraulických a pneumatických prvkov.
 • Chesterton ARC® nátery chránia proti korózii, erózii a chemickému pôsobeniu pri rozvodoch vody, chladiacich vežiach, CHUV, preprave popola, sklzoch a pri čistení odpadových vôd,….
Vodné elektrárne
 • Plánované intervaly údržby sú veľmi dlhé, prevádzka je citlivá na ekologické aspekty. Toto si vyžaduje používanie produktov maximálne spoľahlivých a ekologických. Takých, ktoré vydržia v prevádzke od odstávky po odstávku bez neočakávaných porúch.
 • Delené upchávky, alebo tesnenia pre turbíny ponúkajú vyšší tesniaci výkon a komfort ako kedykoľvek pri zásadnom znížení prestojov pri výmene tesnenia.
 • Špeciálne polymérové tesnenia pre servo motory, blade runners, vráta,… eliminujú úniky oleja a mazív.
 • Škála náterov ARC ponúka dlhodobú spoľahlivú ochranu prívodných potrubí, prepadov, stavidiel a lopatiek turbín.