Rozsiahle skúsenosti využívané pri vývoji produktov určených na zvýšenie spoľahlivosti vo všetkých prevádzkach.

Naše mechanické upchávky a tesniace šnúry používa väčšina najväčších výrobcov technológií pre celulózo-papierenský priemysel. Výsledkom je vyššia spoľahlivosť, zníženie spotreby vody, náhradných dielov a manažment ich používa pre dosiahnutie rozsiahlej redukcie nákladov a dosiahnutie environmentálnych a nákladových cieľov.

ARC® nátery sa využívajú na ochranu technológií na všetkých prevádzkach.

Technická chémia pomáha prevádzkam k vyššej efektivite, úsporám času, ochrane prostredia a zníženiu prevádzkových nákladov.