• slidebg1
  Overené riešenia
  pre dobrú ovládateľnosť
  armatúr a kontrolu emisií
 • slidebg1
  Spoľahlivé riešenia zamerané na
  zvyšovanie spoľahlivosti prevádzok,
  znižovanie energetickej náročnosti a
  prevádzkových nákladov
 • slidebg1
  Kompletný sortiment
  mechanických upchávok
  certifikovaný servis a montáž upchávok
  na čerpadlá a miešadlá
 • slidebg1
  Kompletné opravy čerpadiel
  zamerané na zvyšovanie ich účinnosti
  a predlžovanie spoľahlivosti (MTBR)
 • slidebg1
  Návrh a výroba tesnení
  pre hydraulické a pneumatické systémy,
  expresné dodacie termíny pre tesnenia
  až do priemeru 1400mm
 • slidebg1
  Ponuka nadčasových ochranných
  náterov ARC pre kovy aj betóny,
  realizácia projektov na kľúč.
 • slidebg1
  Priemyselná chémia a príslušenstvo
  pre najťažšie nasadenia, projekt,
  návrh a realizácia.

Oznam

Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si Vám touto cestou oznámiť nasledovné zmeny týkajúce sa spoločnosti Chesterton Slovakia, s.r.o., Strojnícka 103, 82105 Bratislava, IČO: 34 119 051, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka č.: 12465/B (ďalej „Spoločnosť“), ku ktorým došlo s účinnosťou odo dňa 29.05.2019:

1. Zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného obchodného mena Chesterton Slovakia, s.r.o. na obchodné meno: AD Wings, s.r.o.
So zmenou obchodného mena Spoločnosti súvisí zmena e-mailovej adresy Spoločnosti, ktorá je: adwings@adwings.sk, a tiež zmena názvu webstránky Spoločnosti, ktorá je: www.adwings.sk.
2. Zmena spoločníka Spoločnosti (Ing. Dušan Bobek), ktorý je zároveň jediným konateľom Spoločnosti.

Spoločnosť AD Wings, s.r.o. zostáva výhradným zástupcom CHESTERTON pre Slovensko.

Súčasne si Vás dovoľujeme informovať, že okrem zmeny obchodného mena Spoločnosti a spoločníka Spoločnosti (vrátane s tým súvisiacej zmeny e-mailovej adresy a webstránky Spoločnosti), nedošlo v Spoločnosti k žiadnej inej zmene identifikačných údajov (IČO, IČ DPH, č. účtu). Adresa sídla spoločnosti, ako aj telefonické kontakty Spoločnosti, zostávajú v platnosti.

Zmena obchodného mena Spoločnosti nemá žiadny vplyv na práva a povinnosti z uzatvorených zmlúv a iných právnych vzťahov. Práva a povinnosti zo zmlúv a iných právnych vzťahov medzi Spoločnosťou a Vami zostávajú zmenou obchodného mena Spoločnosti zachované a nedotknuté a zmluvné strany pri plnení svojich záväzkov a realizovaní svojich práv budú vychádzať z týchto uzatvorených zmlúv. Toto oznámenie slúži iba na informatívne účely a nie je zmenou platných zmlúv, ich obsahu a ani ho nemožno interpretovať, ako zmenu iného platného právneho vzťahu so Spoločnosťou. Ak napriek uvedenému budete chcieť vykonať zmenu Vašej zmluvy v označení zmluvných strán (obchodné meno Spoločnosti, kontakty), sme pripravení vyhovieť Vašej požiadavke.

Zároveň nám dovoľte požiadať Vás, aby ste od doručenia tohto oznámenia na obchodných dokladoch uvádzali nové obchodné meno našej Spoločnosti a používali nové e-mailové adresy končiace na „@adwings.sk“.

Ďakujem za pochopenie a zostávam s úctou

Ďakujem

Dušan Bobek

AD Wings, s.r.o. | Strojnícka 103, SK-821 05 Bratislava | Slovakia
Mobile: + 421 903 748 778 | Email: dusan.bobek@adwings.sk | www.adwings.sk

Spolupráca s Chestertonom má svoje výsledky